Nils S. Hansen Mekaniske Verksted held til ved Steinshamn på Harøy i Ålesund kommune.

I 2017 avvikla vi det meste av aktivitetetn, men vi kan utføre følgjande tenester etter avtale:

  • Sal av gassolje

    med lavt svovelinnhald (500 ppm) frå vårt kaianlegg. I tillegg forhandlar vi andre petroleumsprodukt som smøreoljer og hydraulikkoljer.

  • Landsetting av båtar i sjøhallen

  •           
  • Delproduksjon i aluminium

  • Ombyggingsprosjekt i aluminium

 

Kontakt for avtale eller nærare informasjon

Helge Sæbjørn Hansen

Tlf: 952 00 039

E-post: helge@nshmek.no

Vareadresse: Støholmvegen 81

Postadresse: Målvikvegen 30